Zgłoszenie robót budowlanych

Nie wszystkie prace budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z nich można prowadzić na podstawie zgłoszenia ich właściwemu organowi. Procedura ta jest prostsza i krótsza, a rozpoczyna ją złożenie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu). Formularz zgłoszenia dostępny jest w urzędach i na ich stronach internetowych.

Należy w nim wskazać:

 • rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin rozpoczęcia prac,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości i prawa do dysponowania nią w celach budowlanych,
 • w niektórych przypadkach szkice lub rysunki przedstawiające planowaną inwestycję, przy czym nie muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
 • jeśli inwestycja obejmuje miejsca publiczne, dotyczy wybudowania przyłączy lub instalacji zbiornikowej na gaz płynny, dodatkowo należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, przygotowany przez osobę posiadającą do tego uprawnienia.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót. Jeśli po upływie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, można rozpocząć prace budowlane.

Na podstawie zgłoszenia można wybudować:

 • dom jednorodzinny jeśli obszar jego oddziaływania nie wykracza poza granice działki objęte inwestycją,
 • wolno stojący, parterowy budynek gospodarczy,
 • garaż,
 • altanę
 • przydomowy ganek i oranżerię,
 • wolno stojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej (np. niewielkie domki letniskowe (sezonowe)), jeśli ich powierzchnia nie przekracza 35m2, a także
 • basen lub oczko wodne, o wielkości do 50m2.

Pobierz wzór dokumentu