Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej

Domniemywa się, że zapisy widniejące w księdze wieczystej są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu prawnego. Z tego powodu, przy większości czynności prawnych dotyczących nieruchomości, niezbędne jest przedstawienie odpisu z księgi wieczystej. W zależności od rodzaju czynności może być to odpis zwykły lub zupełny.

Rejestr ksiąg wieczystych dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znając numer księgi uzyskamy wgląd w jej treść, którą następnie można wydrukować. Na własny użytek czy też w niektórych postępowaniach taka postać będzie wystarczająca, gdyż otrzymany w ten sposób wydruk elektroniczny jest traktowany jako wiarygodny dokument nie wymagający podpisu.

Z księgi elektronicznej można uzyskać również formalny odpis. W tym celu wniosek należy złożyć poprzez formularz internetowy dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. po wybraniu rodzaju odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej, system skieruje nas na stronę płatności, a wysokość opłaty zależeć będzie od rodzaju dokumentu, jaki chcemy uzyskać, np. odpis zwykły kosztuje 20 zł, a odpis pełny 50zł. Pierwszy z nich przedstawia stan księgi na dzień złożenia wniosku, drugi natomiast uwzględnia wszystkie wpisy jakie były w księdze dokonywane oraz stan aktualny.

Jeśli chcemy uzyskać odpis w postaci papierowej, zasady są podobne. Wypełniony na urzędowym formularzu wniosek z podanym numerem księgi wieczystej należy złożyć we właściwym sądzie osobiście, wtedy też można opłacić go w kasie sądu lub załączyć dowód wykonanego wcześniej przelewu. Wniosek można również wysłać pocztą wskazując adres zwrotny, na który odpis ma zostać przesłany. W takim wypadku uzyskanie dokumentu może trwać do 30 dni kalendarzowych.


Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór dokumentu